Návod na použitie dekompresných tabuliek

<<< Späť

Návod na použitie tabuliek (v prípade, že to nieje zrejmé na prví alebo druhý pohľad)

- pod nápisom ŠTART hľadáme dole maximálnu hĺbku ponoru alebo prípadne najbližšiu väčšiu hĺbku

- vpravo podle šipiek nájdeme dobu ponoru (od ponorenia k začiatku výstupu) alebo najbližšiu dlhšiu hodnotu

- až do červeného čísla v krúžku se jedná o bezdekompresný ponor, kedy je možné vystúpiť hore a uskutočniť len bezpečnostnú zastávku v 5 m na dobu 3 min

- dekompresná zastávka je pre tento typ rekreačného ponoru len jedna a to v 5 m, hlbší a dlhší ponor riia US Navy tabuľky

- zastávky v 5 m maju výhodu vo vlnách a tiež je jednoduchšie se udrž pomocou kompenzátora vztlaku v 5 m než v 3 m

- pri dlhšej dobe ponoru (červené číslo v hornej polovici bunky) je nutná povinná dekompresná zastávka v 5 m na dobu uvedenú bielym číslom v modrom poli v spodnej polovici bunky

- rýchlosť výstupu je 10 m / min, určená počítačom, prípadne nepredbiehať najmenšie bublinky


Opakovaný ponor:

- pri ďalšom ponore do 24 hod (tzv. opakovaný ponor) se pohybujeme z bunky prvého ponoru v smere šipiek dole tak dlho, až povrchový interval bude v príslušnej bunke

- odtiaľ se pohybujeme v smere šipiek vľavo tak dlho, až se dostaneme do stĺpca s hĺbkou ďalšieho ponoru (zaokrúhľujeme prípadne na väčšiu hĺbku) a tu uvedené číslo +XYZ je časová prirážka v minútach k dobe ďalšieho ponoru, určíme a hľadáme teda pre ďalší ponor dobu, ktorá je súčtom reálnej doby ponoru a nájdenej časovej prirážky +XYZ


Letieť lietadlom s pretlakovou kabínou je možné podle počítača alebo podľa tabuliek

- po jednom ponore za 12 hod

- po opakovanom alebo viacdenných ponoroch až za 24 hod


Mimoriadne situácie:

Zdržanie pri výstupe: tato doba se pripočíta k dobe ponoru (čas na dne) a nájde se nový dekompresný postup


Neuskutočne dekompresia alebo rýchli výstup:

postupuje se podľa doporučenia US Navy.

1. Ak je potápač bez príznakov dekompresnej choroby a je schopný se do 5 min vrátiť na dekompresnú zastávku:

a. Oznámi vedúcemu potápačovi zabudnutú dekompresiu.

b. Vráti se na dekompresnú zastávku a zostane tam 1,5 násobok pôvodnej doby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ak nie je schopný se do 5 min vrátiť s dýchacím prístrojom na dekompresnú zastávku:

a. Musí dýchať na povrchu podľa možností minimálne 60 min čistý kyslík.

b. Ak sa behom tejto doby a po nej neobjavia príznaky dekompresnej choroby, musí byť pod dohľadom a nepotáp sa minimálne 12 hodín.

c. Ak sa behom tejto doby a po nej objavia príznaky dekompresnej choroby, musí b s kyslíkom transportovaný k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu.


Príznaky dekompresnej choroby (okrem kožnej formy) je nutné liečiť v barokomore, do príjazdu zdravotníckej pomoci podávať postihnutému kyslík, izotonické tekutiny (1 liter vody / hod.) , podať 1/2 tablety Aspirínu, ale nie lieky tlmiace bolesť.


Nepriaznivé okolnosti:

Pri dekompresnom procese môžu spôsobiť nepriaznivé okolnosti pri vysycovaprebytočného dusíku i pri rešpektovatabuliek alebo počítača slabú dekompresnú chorobu. Riešením je hľadať v tabuľkách dekompresiu v riadku nižšom než pôvodne použitom, t. j. pre hĺbku o 3 m väčšiu. V počítači je potrebné podľa návodu dopredu nastaviť vyšší stupeň konzervatizmu.


Prehľad nepriaznivých okolností:

1. Väčšia fyzická námaha

2. Dehydratácia

3. Silné prechladenie

4. Viac tukového tkaniva

5. Rýchli pokles tlaku (lietadlo, hory)

6. Nedokonalý krvní obeh (škrtiace remienky, operácia, vek)

7. PFO (patent foramen ovale, pravoľaskrat)

8. Otrasy, vibrácie (šport, doprava)

<<< Späť

Vytvoril ©Miloš 2018 s pomocou tejto stránky.    Môžete mi napísať na môj kontaktný E-mail