Zoznam mojich kníh

Zoznam mojich kníh


Názov Autor Rok vydania Vydavateľstvo Popis
Čtyřprocentní vesmírRichard Panek2012DokořánVědci se v poslední době snaží vysvětlit jeden mimořádně matoucí rys našeho vesmíru: jen čtyři procenta kosmu jsou tvořena hmotou, ze které se skládáme i my, naše knihy, každá planeta a hvězda. O zbytku nevíme vůbec nic. Richard Panek ve své knize líčí, jak vlastně vědci k tomuto závěru došli. Poutavě, názorně a do detailů vypráví o snaze nalézt "temnou" hmotu i ještě podivnější substanci zvanou temná energie. "Richard Panek napsal dobrodružný příběh pro moderní dobu, o soudobých výzkumnících, kteří se vydávají do hlubin kosmu, avšak ne v kosmických lodích, ale prostřednictvím teleskopů a družic. A stejně jako ve starých dobrodružných knihách najdeme i tady vizionáře, hrdiny, mecenáše a možná i nějaké ty piráty. Podmanivá kniha." - Lee Smolin, autor knih Tři cesty ke kvantové gravitaci a Potíže s fyzikou.
Dále než EinsteinMichio Kaku a Jennifer Thompsonová2009DokořánPříběh fyziky je komplikovaný a dobrodružný. Po staletí se fyzikové noří stále hloub do tajemství přírody, vyvíjejí nové přístroje, které pomáhají některá tajemství rozluštit a jindy zas vedou k objevení nových záhad. Ve dvacátém století se tento příběh nesmírně zrychlil. Vědci pronikli do hlubin vesmíru i k subatomárním stavebním prvkům hmoty. Definovali, jaké síly vládnou mikrokosmu i makrokosmu, a ukázali, jak se jedna odvozuje z druhé. Pak ale narazili na záhadu, která až dosud všem pokusům o objasnění vzdoruje: jak sjednotit gravitační sílu s jadernými interakcemi a elektromagnetismem? Fyzikové už dlouho rozpracovávají tzv. teorii strun, která by snad mohla být cestou k definitivnímu sjednocení. Vznik, vývoj, půvab i úskalí této teorie srozumitelně vysvětluje Michio Kaku, známý fyzik a popularizátor vědy, ve spolupráci s novinářkou Jennifer Thompsonovou.
Dobrodružstvá Toma Sawyera a Huckleberryho FinnaMark Twain1985TatranMark Twain stvoril dve románové postavy, ktoré sa vďaka povahovým odlišnostiam skvele dopĺňajú: Tom Sawyer, poslušné a dobre vychované chlapča, je celkom v rozpore s večným rebelom Huckleberrym Finnom, ktorý vyrastá bez matky, jeho otec je pijan a Huck spáva v sude. Napriek tomu sa obaja rýchlo skamarátia. Hlboké rozdiely vo výchove, v predstavách o svete i v základných morálnych hodnotách o to väčšmi utužia nerozlučné priateľstvo tejto chlapčenskej dvojice, ktorej úsmevné dobrodružstvá potešia rovnako srdcia mladých i skôr narodených čitateľov.
Egypťan Sinuhe I. II. Mika Waltari1986Slovenský spisovateľPätnásť kníh Egypťana Sinuheta uvádza čitateľa do čias starého Egypta v rokoch 1390 až 1335 pred naším letopočtom. Múdry a vzdelaný lekár v štvrti chudobných prijal malého opusteného chlapca, dal mu meno Sinuhe, zasvätil ho do tajomstiev liečenia a okrem všetkej starostlivosti ho zahrnul aj láskou. No Sinuhe, ktorého už aj meno predurčuje k osamelosti, postupne odvrhuje všetkých, čo ho milujú, až sa dostane na dvor faraóna Echnatona a stane sa jeho dôverníkom. Po faraónovej smrti však Sinuhe upadne do nemilosti a jeho bývalý priateľ, egyptský vojvodca a uchádzač o faraónsky stolec, ho pošle do vyhnanstva. Tu starnúci Sinuhe píše svoje pamäti, aby sám pred sebou ospravedlnil činy, ktorých sa dopustil často proti svojej vlastnej vôli a vlastnému presvedčeniu, len zo slabosti a neschopnosti vzoprieť sa brutalite vládcov. Množstvo exotických zážitkov, plnokrvných postáv a historických udalostí čitateľa udržiava v ustavičnom napätí. Kniha prekračuje rámec historického románu, pretože v nej nájdeme aj množstvo paralel so súčasnosťou. Mika Waltari ju vydal rok po skončení druhej svetovej vojny a z románu cítiť jeho vieru v humanizmus a ľudskú dôstojnosť.
Einsteinův vesmír Michio Kaku2005DokořánZhruba před sto lety vyšly tři převratné články Alberta Einsteina. Podívejme se tedy společně na život a dílo tohoto velikána moderní vědy, jenž se nebál pochybovat o tom, co jiní měli za samozřejmé. Díky této knize pochopíme nejen hlavní fyzikální představy, jež Einsteina přivedly k velkolepým objevům, ale dozvíme se též řadu zajímavostí z jeho osobního života. Většina jeho myšlenek předběhla dobu o celá desetiletí a dodnes přinášejí fyzikům Nobelovy ceny. Einstein, jenž přes ohromující popularitu zůstal skromným a vlídným člověkem, zůstává dodnes vzorem nejen pro vědce.
Elegantní vesmírBrian Greene2001Mladá frontaBestseller, který umožní čtenářům nahlédnout na vesmír novýma očima. Kniha pojednává o jedné z nejambicióznějších teorií, teorii superstrun. Tato teorie strun je klíčem k jednotné teorii pole, jež Einsteinovi unikala víc než třicet let. Věda konečně překonala nevraživost mezi zákony velkého – obecnou teorií relativity – a zákony malého – kvantovou mechanikou. Teorie strun obratně sjednocuje tyto pilíře moderní fyziky do jediného harmonického celku na základě tvrzení, že všechny úžasné události ve vesmíru jsou projevem chvění jediného objektu – mikroskopicky tenkých smyček energie existujících v srdci hmoty.
Ešte stručnejšia história času Stephen Hawking a Leonard Mlodinow2006SlovartKeď prvý raz vyšla kniha S. Hawkinga Stručná história času, vzbudila nemalý rozruch. Popularitu jej vytvorili nielen zaujímavé odborné názory autora, ale aj jeho pozoruhodný osud. Jeho myšlienky prenikli ponad neohraničenosť vesmíru a času, aby odkryli ich tajomstvá. Cieľom knihy Ešte stručnejšia história času je sprístupniť myšlienky autorov najširšej verejnosti, predovšetkým mladým ľuďom.
Feynmanova stratená prednáška Jozef Hanč, Slavomír Tuleja, David L. Goodstein a Judith R. Goodsteinová2011EnigmaTento brilantný kúsok vysvetľovania fyziky od Richarda Feynmana, k pochopeniu ktorého postačia základné stredoškolské vedomosti a svieža myseľ, ponúka možnosť nahliadnuť do mysle vedca, ktorý nielenže bádal a objavoval, ale taktiež s nákazlivým nadšením hľadal nové, jednoduché a názorné spôsoby vysvetľovania už objaveného. Tým často, bez zložitej matematiky, odhalil nezvyčajnú jednoduchosť a krásu fyzikálnych myšlienok. Prvú časť prednášky s názvom Pohyb planét okolo Slnka zrekonštruoval osobný priateľ a spolupracovník R. Feynmana D. Goodstein so svojou manželkou z nájdených, pomerne nekvalitných, magnetofónových záznamov prednášky a čiernobielych fotografií tabúľ s Feynmanovými nákresmi a vzorcami. Kniha vyšla v niekoľkých prekladoch do rôznych jazykov. Druhú časť prednášky zrekonštruovali mladí slovenskí fyzici RNDr. Jozef Hanč a RNDr. Slavomír Tuleja. O ich kvalitách svedčí aj fakt, že predslov k slovenskému vydaniu Pohybu planét okolo Slnka, ktorý rovnako realizovali títo autori, napísal sám Goodstein, čo vôbec nie je pri vydávaní prekladov zvykom. Máte teda možnosť ako prví na svete začítať sa do Feynmanovho pohľadu na svet mikročastíc. Kniha má názov Rozptyl alfa častíc. O čom je kniha V predslove z roku 1965 k vydaniu kurzu fyziky - Feynmanových prednášok z fyziky - spomína Richard Feynman, že niektoré prednášky neboli do nich zahrnuté. Jednou z nich bola prednáška zo dňa 13. marca 1964 s názvom Pohyb planét okolo Slnka. Hoci Feynman zanechal svoje poznámky s náčrtmi schém, ktoré na prednáške nakreslil na tabule, tieto schémy aj s fotografiami tabúľ sa stratili a zostal len zvukový záznam prednášky, z ktorého nebolo možné túto prednášku plnohodnotne sledovať. Po celých 30 rokov sa myslelo, že táto prednáška je už neodvratne stratená, až v roku 1993 archivárka Judith Goodsteinová našla Feynmanove poznámky a spolu s manželom Davidom - fyzikom, výborným učiteľom, blízkym priateľom a spolupracov­níkom Richarda Feynmana, zrekonštruovali a dopodrobna vysvetlili túto prednášku. Navyše ju doplnili mimoriadne pútavou históriou a ďalšími poznámkami. Ťažiskom knihy je geometrické odvodenie slávnych Keplerových zákonov pohybu planét okolo Slnka bez použitia vyššej matematiky, len pomocou základných poznatkov stredoškolskej geometrie. Odvodenie druhého a tretieho Keplerovho zákona prezentuje Feynman podľa Newtona z jeho unikátneho diela Matematické princípy. Feynman bol udivený tým, že Isaac Newton, ktorý sám objavil diferenciálny a integrálny počet, urobil dôkaz Keplerových zákonov vo svojom diele nie pomocou diferenciálnych rovníc, ale pomocou jednoduchej rovinnej geometrie. Newtonove myšlienky boli totiž vyjadrené v dvoch rečiach klasického vzdelania - v latinčine a v reči euklidovskej geometrie. Dôvod bol jednoduchý. Newton chcel osloviť svojich súčasníkov v reči, ktorej mohli rozumieť. Newtonov dôkaz prvého Keplerovho zákona, tvrdiaceho že planéty sa pohybujú okolo Slnka po elipsách, Feynman nedokázal plne sledovať. Newton v dôkaze využíval príliš špeciálne vlastnosti kužeľosečiek (horúcu tému Newtonových čias), ktoré sa v dnešnej dobe neučia a ktoré Feynman nepoznal. Preto si Feynman, ako hovorí v prednáške, vymyslel v tomto prípade svoj vlastný geometrický dôkaz. V druhej časti prednášky aplikuje Feynman poznatky z pohybu planét na rozptyl alfa častíc. Túto časť D. Goodstein nezrekonštruoval. Cieľom druhej knihy je práve zavŕšiť rekonštrukciu Feynmanovej stratenej prednášky a je pokusom o podrobnú rekonštrukciu druhej časti, týkajúcej sa predovšetkým odvodenia slávneho Rutherfordovho zákona rozptylu nabitých častíc. Slovenský čitateľ má ako prvý na svete možnosť vidieť Feynmanovu prednášku úplnú. Komu je kniha určená Vďaka spomenutým veciam je kniha lahôdkou nielen pre tých, ktorí učia fyziku alebo ich zaujíma fyzika, história fyziky, či filozofia, ale aj pre tých, ktorí holdujú čisto matematike. Vďaka jednoduchosti použitej geometrie a zrozumiteľnosti Feynmanovho, resp. Goodsteinovho výkladu je naviac kniha dostupná každému inteligentnému človeku, pretože k pochopeniu postačujú triviálne stredoškolské vedomosti a svieža myseľ. Hlavná téma knihy - dôkaz zákona elíps - sa v časoch Newtona stal "vodnou priekopou", ktorá oddelila starodávny svet od moderného sveta. Z nášho pohľadu je vyvrcholením vedeckej revolúcie a začiatkom modernej vedy. Okrem svojej mimoriadnej dôležitosti v histórii fyziky, je to nezvratný dôkaz udivujúceho faktu, ktorý uvádzal do pomykova a zarážal všetkých hlbokých mysliteľov od dôb Newtona: príroda sa riadi matematikou. Dielo Isaaca Newtona je jedným z vrcholných činov ľudského ducha, porovnateľným s Beethovenovými symfóniami, Shakespearovými hrami, či Michelangelovou Sixtínskou kaplnkou. Preto knihu Feynmanova stratená prednáška by mal vlastniť a určite si prečítať nielen každý fyzik, či matematik, ale aj ten, kto chce mať znalosti z toho, čo patrí k všeobecnej gramotnosti dnešného človeka.
Fyzika nemožného Michio Kaku2010Argo, DokořánJeště před stoletím si byli vědci jisti, že věci, kterými dnes člověk běžně disponuje, jako třeba laser, televize či atomová bomba, jsou fyzikálně neuskutečnitelné. Kaku ve své knize zkoumá, nakolik už věda pokročila a nakolik jsme se přiblížili realizaci technologií, jež zatím fungují jen ve science-fiction. Ukazuje, jak lze optiky a elektromagnetismu využít k simulaci neviditelnosti; jak zdokonalení magnetické rezonance možná pomůže číst lidské myšlenky; jak využití supravodičů, nanotechnologií a elektrického pole třeba člověku umožní vyslat za hranice zemské atmosféry ne raketu, ale výtah, jak o tom psal A. C. Clarke.
Harry Potter a Prekliate dieťa (Kniha 8)J.K. Rowling, Jack Thorne a John Tiffany2016IkarVždy bolo ťažké byť Harrym Potterom a nie je to ľahké ani dnes, keď je prepracovaným zamestnancom Ministerstva mágie, manželom a otcom troch školopovinných detí. Harry zápasí s minulosťou, ktorá sa ustavične vracia. Jeho najmladšiemu synovi Albusovi pripadla ťarcha rodinného dedičstva, o ktoré nikdy nemal záujem. Keď minulosť a prítomnosť vytvoria hrozivú výbušnú zmes, otec aj syn musia čeliť nepríjemnej pravde, že raz sa temnota zjaví na nečakaných miestach. Nová hra Jacka Thorna Harry Potter a prekliate dieťa vychádza z pôvodného nového príbehu J.K. Rowlingovej, Johna Tiffanyho a Jacka Thorna. Je to ôsmy príbeh o Harrym Potterovi a prvý, ktorý sa objavil na javisku. Toto knižné vydanie scenára prináša pokračovanie príbehu Harryho Pottera, jeho priateľov a rodiny bezprostredne po svetovej premiére hry v londýnskom West Ende 30. júla 2016.
« predchádzajúcastrana 2nasledujúca »
Vytvoril ©Miloš 2018 s pomocou tejto stránky.    Môžete mi napísať na môj kontaktný E-mail